Субота, 15.08.2020, 16:48
Вітаю Вас, Гість

 Основні завдання методичної роботи, що реалізовуються:

-     організація безперервного удосконалення фахової майстерності та підвищення професійної компетентності педагогічних кадрів, підготовка їх до атестації;

-         проведення методичних заходів, спрямованих на розвиток творчих можливостей педагогів, вивчення, узагальнення і поширення перспективного педагогічного досвіду;

-         інформаційне забезпечення педагогічних працівників з проблем освіти;

-         проведення інформаційно-пошукової роботи, створення каталогів, картотек, банків педагогічної інформації тощо;

-         організація роботи з обдарованими дітьми через підготовку і проведення олімпіад з базових дисциплін;

-    аналіз стану викладання предметів і підготовка рекомендацій щодо приведення їх у відповідність до державних стандартів освіти.

Методична робота з педагогічними працівниками у школі реалізується як через традиційні (колективні та індивідуальні), так і нетрадиційні форми її організації.

Колективні форми методичної роботи, які практикуються в нашому закладі:

-         педагогічна рада;

-         методична рада;

-         методичні об’єднання;

-         творчі майстерні педагогів;

-     конкурси

Індивідуальні форми методичної роботи:

-         наставництво;

-         консультації;

-         стажування;

-         самоосвіта

Нетрадиційні форми організації методичної роботи:

-         фестивалі педагогічних ідей;

-         методичні ринги;

-         творчі портрети;

-         ділові ігри

Форми організації методичної роботи, що дали ефективний результат:

-         відвідування уроків з метою вивчення нових форм і методів роботи;

-         практичні заняття ШМВ

Протягом останніх 20-и років освітній процес у школі здійснюється на диференційованій основі:

- у ІІ ступені за результатами навчання у школі І ступеня формуються конкурсні класи – по одному в паралелі (всього 5 класів), до яких зараховуються школярі, що навчалися в початковій школі на високому рівні;

- у ІІІ ступені функціонують профільні класи, які формуються на основі врахування індивідуальних особливостей, інтересів і потреб учнів з метою орієнтації школярів на майбутню професійну діяльність.

У навчальному закладі працює 65 педагогічних працівників, з них:

30 – спеціалісти вищої категорії;

8 - спеціалісти І категорії;

8 – спеціалісти ІІ категорії;

19 – спеціалісти;

90% педпрацівників мають повну вищу освіту;

10% педпрацівників мають неповну та базову вищу освіту.

Щорічно учителі школи, удосконалюючи свій професійний рівень і педагогічну майстерність, беруть участь у Всеукраїнському фаховому конкурсі «Учитель року» в різних номінаціях.

У школі плідно функціонують такі методичні об’єднання:

1. вчителів початкових класів у складі:

- Ільканич В. Й. – кваліфікаційна категорія "спеціаліст вищої категорії", педагогічне звання «старший учитель», проблемне питання вчителя: "Застосування дидактичних ігор на уроках математики";

- Вайнраух М. М. – кваліфікаційна категорія "спеціаліст вищої категорії", проблемне питання вчителя: "Основи диференційованого підходу до учнів";

- Сабадош М. І. – «спеціаліст вищої категорії»; проблемне питання вчителя: "Використання дидактичних ігор на уроках математики";

- Столець О. В. – «спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання «старший учитель»,  проблемне питання вчителя: "Застосування дидактичних ігор на уроках української мови";

- Марченко  М. В. - кваліфікаційна категорія "спеціаліст", проблемне питання вчителя: "Екологічне виховання молодших школярів";

- Петренко Х. М. - 9-ий тарифний розряд,  кваліфікаційна категорія "спеціаліст", педагогічне звання «старший учитель», проблемне питання вчителя: "Шляхи вдосконалення техніки читання в початкових класах";

- Андрейко М. І.  – 9-ий тарифний розряд; кваліфікаційна категорія "спеціаліст", проблемне питання вчителя: "Розвиток творчих здібностей при розв'язуванні  задач";

- Тарканій М. Й. –  кваліфікаційна категорія "спеціаліст", проблемне питання вчителя: "Розвиток творчих здібностей молодших школярів";

- Кучковська В.К. - кваліфікаційна категорія "спеціаліст",  проблемне питання вчителя: "Використання інформаційних технологій на уроках у початковій школі";

- Прокопів Ю. М. - «спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання «учитель-методист», проблемне питання вчителя: "Робота з творчо обдарованими дітьми»;

- Шутко Н. І. - кваліфікаційна категорія "спеціаліст першої категорії", проблемне питання вчителя: "Застосування дидактичних ігор на уроках української мови";

- Зеленяк С. В. - проблемне питання вчителя: "Виховання молодших школярів на основі звичаїв і традицій українського народу";

- Гуріна В. С. - кваліфікаційна категорія "спеціаліст",  проблемне питання вчителя: "Оптимізація рухового режиму школярів засобами фізичного виховання»;

- Заніска В. П. - кваліфікаційна категорія "спеціаліст другої категорії", проблемне питання вчителя: "Розвиток творчої особистості засобами мистецтва»;

- Лучка А. О. - проблемне питання вчителя: "Родинне виховання молодших школярів";

2. вчителів динамічного циклу у складі:

- Країло О. М - «спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання «старший учитель», проблемне питання вчителя: "Шляхи і методи вдосконалення техніки читання молодших школярів»;

- Червеняк О. М. – «спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання «учитель-методист», проблемне питання вчителя: "Вивчення природи рідного краю на уроках в початковій школі";

- Мітру А. Ю. - «спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання «учитель-методист», проблемне питання вчителя: "Формування екологічної культури молодших школярів";

- Приголовкіна Н. В. - «спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання «старший учитель»; проблемне питання вчителя: "Активізація роботи учнів на уроках математики»;

- Олексик Н. М. - «спеціаліст першої категорії»; проблемне питання вчителя: «Формування читацької культури учнів і розвиток естетичного смаку на уроках літератури»;

- Бринзей В. С. - кваліфікаційна категорія "спеціаліст другої категорії", проблемне питання вчителя: "Використання інтерактивних ігрових технологій на уроках літературного читання";

- Керетів К. І. –  «спеціаліст», проблемне питання вчителя: "Практичне застосування педагогічних технологій на засадах компетентнісно-орієнтованого навчання для розвитку навчальних та творчих здібностей учнів";

- Ковач Н. В. - «спеціаліст першої категорії», проблемне питання вчителя: "Розвиток творчого потенціалу учнів на виховних заходах і заняттях ГПД у 5-их класах».

3. вчителів природничо-математичного циклу у складі:

- Лемак О. М. - «спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання «учитель-методист», проблемне питання вчителя: "Проблемно-пошукові методи в процесі навчання фізики";

- Лемак І. І. - «спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання «учитель-методист»; проблемне питання вчителя: "Розвиток критичного мислення школярів на уроках фізики та астрономії";

- Скіра О. І. - «спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання «старший учитель», проблемне питання вчителя: "Вибір оптимальних методів навчання – один із шляхів підвищення ефективності уроку";

- Лучкевич М. Й. - «спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання «учитель-методист», проблемне питання вчителя: "Застосування інноваційних технологій на уроках біології";

- Сидяртова М. Й. - «спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання «учитель-методист»; проблемне питання вчителя: "Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках біології через використання проектних технологій»;

- Лучкевич Є. В. - «спеціаліст вищої категорії»,  педагогічне звання «учитель-методист», проблемне питання вчителя: "Розвиток логічного мислення в учнів на уроках трудового навчання»;

- Харчина Л. М. - «спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання «старший учитель», проблемне питання вчителя: "Активізація розумової діяльності учнів на уроках предмету основ здоров’я";

- Баняс  Я. В. - кваліфікаційна категорія "спеціаліст", проблемне питання вчителя: "Розвиток пізнавальних і творчих здібностей при вивченні хімії";

- Чулей О. Й. - «спеціаліст вищої категорії»,  проблемне питання вчителя: "Індивідуальний підхід до учнів на уроках трудового навчання";

- Боряк М. М. – «спеціаліст вищої категорії»,  педагогічне звання "старший учитель",проблемне питання вчителя "Створення ситуації успіху на уроках математики";

- Петрушко М. В. – «спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання "старшийучитель", проблемне питання вчителя: "Застосування ігрових методів для спонукання пізнавальної діяльності учнів на уроках геогріфії";

- Раковці Я. О. – кваліфікаційна категорія «спеціаліст», проблемне питання вчителя: "Підвищення ефективності уроку інформатики шляхом активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів";

- Жукова Ю. О. - кваліфікаційна категорїя "спеціаліст", проблемне питання вчителя: "Навчальна гра, як засіб активізації пізнавальної діяльності на уроках інформатики";

- Сабов О. І. - кваліфікаційна категорія "спеціаліст", проблемне питання вчителя: "Розвиток пізнавальних і творчих здібностей учнів на уроках географії";

- Чуп М. Й. - кваліфікаційна категорія "спеціаліст ІІ категорії", проблемне питання вчителя: "Розвиток в учнів логічного мислення на уроках математики";

- Кемінь Т. В. - «спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання "учитель-методист», проблемне питання вчителя: "Виховання інтересу і звички до занять фізичними вправами";

- Росада Ю. В. - «спеціаліст вищої категорії», проблемне питання вчителя: "Дослідження дозування фізичних навантажень на уроках";

- Рацин А. С. – «спеціаліст першої категорії», проблемне питання вчителя: "Організаційні і методичні основи підготовки у футболі дітей 9-11 років".

4. вчителів гуманітарного циклу у складі:

- Танана Н. Н. - «спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання «учитель-методист», проблемне питання вчителя: "Тести як одна із форм контролю знань учнів на уроках української мови та літератури";

- Мункачі Н. В. - «спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання «учитель-методист», проблемне питання вчителя: "Розвиток зв'язного мовлення на уроках української мови у 5 класі";

- Луканинець М. Й. - «спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання «старший учитель», проблемне питання вчителя: "Активізація пізнавальної діяльності на уроках української мови та літератури";

- Гангур Т. В. - «спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання «учитель-методист», проблемне питання вчителя: "Нестандартні уроки з української мови та літератури як форма педагогічних інновацій";

- Браїла М. М. - «спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання «старший учитель», проблемне питання вчителя: "Використання інтерактивних технологій на уроках української мови та літератури";

- Раковці Н. В. - «спеціаліст ІІ категорії», проблемне питання вчителя: "Дидактичні ігри на уроках української мови та літератури у 5-7-их класах";

- Гричка Н. І. - «спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання «учитель-методист», проблемне питання вчителя: "Інноваційні технології на уроках зарубіжної літератури";

- Прокопів В. Л. - «спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання «старший учитель», проблемне питання вчителя: "Міжпредметні зв’язки на уроках зарубіжної літератури";

- Бучок А. С. - «спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання «учитель-методист», проблемне питання вчителя: "Використання інноваційних технологій на уроках історії";

- Томищ В. І. - «спеціаліст вищої категорії», проблемне питання вчителя: "Активізація розумової діяльності на уроках історії та правознавства";

- Коломієць В. В. - кваліфікаційна категорія "спеціаліст", проблемне питання вчителя: "Активізація розумової діяльності на уроках історії".

5. вчителів іноземних мов у складі:

- Вучкан І. Я. - проблемне питання вчителя: "Використання гри на уроках англійської мови на уроках англійської мови у початкових класах";

- Бабій Н. В. - проблемне питання вчителя: "Використання тестового контролю навчальних досягнень учнів при навчанні читанню";

- Добош Н. Д. - проблемне питання вчителя: "Навчання усвідомленому застосуванню граматичних зразків та мовних кліше на уоках німецької мови";

- Мочарник Н. М. - проблемне питання вчителя: "Комунікативний підхід до навчання граматики англійської мови";

- Сінєгіна С. А. - проблемне питання вчителя: "Використання наочності для розвитку інтересу до вивчення іноземної мови молодших школярів";

- Сухиняк Н. Д. - проблемне питання вчителя: "Робота з текстом як основний засіб збагачення мовленнєвої компетенції старшокласників";

- Узун В. В - проблемне питання вчителя: "Розвиток навичок діалогового мовлення учнів з використанням проектування навчальних ситуацій на уроках французької мови".